Nyhetsartikel
23 aug 2018

Sluta utvisa folk som gör rätt för sig

Sverige hör till de länder med bäst förutsättningar i världen för människor att starta och driva företag. Vi behöver därför en politik som gör det attraktivt för högkvalificerad arbetskraft att söka sig till Sverige.

Dalamedia skrev nyligen om Ali Omormi, en ingenjör på ABB som kommit hit som arbetskraftsinvandrare och som efter flera års tid i Sverige nu ska utvisas. Beslutet väcker frågor. Han jobbar, betalar skatt, följer lagen. Han gör allt som förväntas av honom. Vad är då orsaken till utvisningen? Migrationsverket har hittat ett fel som begicks av hans förrförra arbetsgivare, ett fel som han själv inte är skyldig till och som han rimligtvis inte ens har kunnat känna till.

Han är inte ensam. Media har rapporterat om flera fall då människor utvisats på grund av i många fall triviala byråkratiska misstag som borde ha kunnat rättas till i efterhand.

Moderaterna har uppmanat regeringen att ändra lagen så att hårt arbetade människor som bidrar till svensk tillväxt inte ska straffas. Genom nya domar i Migrationsöverdomsstolen har dock praxis lyckligtvis ändrats. Nu är det upp till Migrationsverket att ändra sina rutiner.

Moderaterna anser dock att mer behöver göras för att Sverige ska vara ett attraktivt land för högkvalificerad arbetskraft. I dagsläget måste den som vill söka sig till Sverige för att arbeta i många fall genomgå långa anställningsprocesser, även om man är högutbildad.

Vi vill ändra på det genom att införa talangvisum för högkvalificerade personer med särskild utbildning, där denna grupp ges en möjlighet att vistas i Sverige under en begränsad tid för att söka arbete. Vi vill även se liknande visum för exempelvis start-ups och investerare.

Tiden från ansökan till beslut om att man får möjlighet att arbeta i Sverige måste bli väsentligt kortare än i dag. För att korta handläggningstiderna vill vi införa en 30-dagars garanti för högkvalificerad arbetskraft. Vi vill också se över regelverket för utländska studenter. Det ska finnas goda förutsättningar för att komma hit och studera.  

Moderaterna tänker fortsätta kämpa för en politik som stärker Sveriges rykte som ett land dit fler vill komma för att arbeta och bidra till att stärka svensk konkurrenskraft.

Johan Forssell (M), migrationspolitisk talesperson

Carl-Oskar Bohlin (M), riksdagsledamot på dalabänken