Nyhetsartikel
25 okt 2018

Sjukvårdsalliansen: Tillsätt en nationell haverikommission för att utreda missförhållandena inom vården

Svensk sjukvård befinner sig i kris. Köerna växer i stort sett i hela Sverige och behovet av att ta hjälp av bemanningsföretag och hyrd personal avtar inte. De som jobbar inom vården gör otroliga insatser varje dag och som regel är patienterna nöjda med behandling och bemötande. När man väl får träffa en läkare vill säga.

Bristen på tillgänglighet har blivit alltmer påtaglig i Socialdemokraternas Sverige och det rödgröna Dalarna. Under statsminister Stefan Löfvens tid vid makten har vårdköerna fördubblats. År 2013-2017 ökade andelen som får vänta längre än vårdgarantins 90 dagar från tolv till 26 procent.

Vare sig det handlar om gallstensoperationer, öron-, näsa-, hals- eller knäledsoperationer växer köerna runt om i landet. Antalet barn som väntat längre än trettio dagar på insats från barn- och ungdomspsykiatrin har mer än tredubblats. Listan kan göras ännu längre.

Utvecklingen ser likadan ut i det rödgröna landstingsstyret i Dalarna. Även här bryter den politiska ledningen sitt välfärdslöfte till medborgarna. Drygt tio procent av landstingets vårdplatser, 75 av 743, är stängda.

Operationsköerna till kirurgen i Falun växer stadigt och uppgår nu till drygt 1200 patienter. Landstinget dömdes nyligen av Förvaltningsrätten att betala 200 000 kronor i vite på grund av överbeläggningar och tung arbetsbelastning vid psykiatrin.

Med tanke på dagens situation och de utmaningar som väntar föreslår Sjukvårdsalliansen därför en nationell haverikommission för vården. Kommissionen bör inrikta arbetet på att förändra sjukvårdsarbetet för att korta vårdköerna och minska beroendet av bemanningsföretag långsiktigt. Den bör även skapa större tydlighet kring vilka åtaganden landstinget har gentemot medborgarna.

Kommissionen bör även ta fram en informationskampanj som ska göra medborgarna medvetna om vilken del av vård och omsorg som landstinget Dalarna respektive kommunerna och staten har ansvar för. Valdagen blir därmed en tydligare utvärdering av hur väl de styrande landstings- eller kommunpolitikerna har lyckats med sin uppgift.

Det måste bli tydligare att Dalarna med flera landsting och regioner bryter mot hälso- och sjukvårdslagen och därmed inte lever upp till de krav som medborgarna har rätt att ställa. I de röda regionerna Norrbotten och Västernorrland är andelen patienter som väntat mer än 90 dagar på ett första besök i den specialiserade vården 39 procent respektive 40 procent.

I landstinget Dalarna är det 25 procent vilket är betydligt mer än i borgerligt styrda Stockholms läns landsting respektive Region Halland där andelen endast är 7 respektive 11 procent.

Denna ojämlikhet är ohållbar. Vård måste ges på lika villkor till hela befolkningen i hela landet.

Sjukvårdalliansen menar att det måste bli tydligare vilka uppgifter och åtaganden som landstingen och regionerna har. Med de statsbidrag som varje år betalas ut bör följa en tydlig beskrivning av vad staten förväntar sig. Staten bör sedan följa upp om landstingen lever upp till sina åtaganden och gör de inte det bör det få konsekvenser.

Enorma välfärdsutmaningar står för dörren. Vi kommer på sikt att hamna i en lågkonjunktur samtidigt som behovet av fler händer i vården ökar i takt med att befolkningen åldras och antalet äldre med flera sjukdomar ökar.

Sjukvårdsalliansen i Dalarna tänker därför skicka ett brev till regeringen Löfven med en uppmaning om att tillsätta en nationell haverikommission.

Ulf Berg (M)Christer Carlsson (M)Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)Bo Brännström (L)Birgitta Sacrédeus (KD)oppositionsråd, Landstinget Dalarna