Nyhetsartikel
22 feb 2021

REPLIK: På debattinlägget ”Varför kan inte Falun lära av erfarenheten?”

Den innevarande mandatperioden har för skolans del i Falun präglats av en diskussion kring hur vi ska kraftsamla för att säkerställa att vi har rätt mängd lärare, med rätt kompetens som verkar i framtidssäkrade skollokaler som finns där de långsiktiga behoven är som störst. Utredningen som har legat till grund för den diskussionen är den så kallade ”skolstrukturutredningen”.

Nu har kommunfullmäktige beslutat att strukturen inte ska förändras. Det är bra att såväl denna som framtida politiska styren har fått klarhet i vad som gäller, även om det innebär en utmaning i att hejda skenande lokalkostnader som riskerar att tränga ut satsningar på lärare och läromedel. Det är en utmaning som vi antar och kommer att lösa.

Vänsterpartiets motion angående ”stafettlärare” handlar om ett principiellt beslut om att förbjuda köp av lärare per timme från bemanningsföretag med hänvisning till att det systemet har spårat ur inom sjukvården.

Det stämmer att det har spårat ur, inte minst i Dalarna under socialdemokratiskt styre och det är något Dalasamverkan har fullt fokus att återta kontrollen över under innevarande mandatperiod.

För skolans del är det inte ett problem, och det kommer under alliansens styre heller inte att utvecklas till ett problem. För alliansen handlar sakfrågan om att vi vill ha så många tillgängliga verktyg som möjligt för att förhindra håltimmar. Lärare kan liksom alla andra människor drabbas av sjukdom eller andra förhinder. I nästan alla fall löser skolan vikariefrågan inom lärarkollegiet eller inom upparbetade nätverk.

Vår ambitionsnivå är dock ännu lite högre. Vi vill gärna ha möjligheten att säkerställa att det inte bara blir lektion, utan att det blir lektion med kvalitet även om den ordinarie läraren är sjuk.

Allra sämst är när det inte blir lektion överhuvudtaget. Det slår som vanligt hårdast mot de som har svårast med skolan. En håltimme mitt på dagen innebär dessutom att många elever väljer att avsluta skoldagen. Håltimmar driver följaktligen skolk. Vi vill ha så många tillgängliga verktyg som möjligt för att förhindra att detta sker, naturligtvis med bibehållen kontroll över vår verksamhet.

Den argumentation som S, V och MP har drivit i denna fråga reser ett par anmärkningsvärda frågetecken. Dels gäller detta den socialistiska sidans brist på tilltro till förtroendevaldas förmåga att styra samhällsviktiga verksamheter. Dels gäller det den socialistiska sidans syn på det privata näringslivet som utsugare med ont uppsåt.

Jag anser att den världsbilden präglas av okunnighet om hur Sveriges ekonomiska välstånd har skapats och hur skattekraft till välfärd och en stor offentlig sektor genereras. Jag välkomnar den dialogen inför valet 2022.

Björn Ljungqvist (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden Falu kommun