Du besöker nu Moderaterna i Dalarna.

Carl-Oskar Bohlin Moderaterna

Carl-Oskar Bohlin

Näringspolitisk talesperson

Mitt namn är Carl-Oskar Bohlin och jag är moderat riksdagsledamot för Dalarnas län sedan 2010. Innan jag blev invald i Riksdagen studerade jag juridik till vardags och drev företaget Utan vatten i Sverige som producerar miljövänliga vattenflaskor som också bidrar med humanitärt stöd till tredje världen.

Dessa erfarenheter, mina studier och mitt snart tioåriga politiska samhällsengagemang är nycklar som jag tror ger mig möjlighet att utveckla moderat politik och förbättra Sverige. 

Jag har under min tid som riksdagsledamot och suppleant i justitieutskottet engagerat mig i frågan om att arbeta förebyggande mot att unga människor rekryteras till den grova organiserade brottsligheten. Regeringen har beslutat att satsa extra på det området genom att starta ett pilotprojekt med sociala insatsgrupper i ett antal utvalda försökskommuner. Jag lyckades att fästa Rikspolisstyrelsens uppmärksamhet på att denna problematik är utbredd i Borlänge, vilket ledde till att Borlänge valdes ut att ingå i pilotprojektet.  

Något annat som engagerar mig är näringslivs- och tillväxtfrågor. För att lyssna in företagares behov runt om i Dalarna genomförde jag över 60 verksamhetsbesök i Dalarna under 2011. Därtill initierade jag en manifestation för polisens bevarande i Borlänge. Över 150 personer deltog och det första förslaget om att flytta polisens verksamhet till Falun ändrades till att en del av verksamheten blir kvar i Borlänge.  

Pressekreterare till Carl-Oskar Bohlin
Tom Samuelsson
tom.samuelsson@moderaterna.se
073-086 98 57