Nyhetsartikel
18 mar 2021

Kallelse till förbundsstämma

I enlighet med förbundets stadgar kallas härmed till förbundsstämma.

Tid              Lördag den 29 maj 2021 kl. 10.00-15.00.

Plats           Digitalt, länk till mötet skickas senare.

Motioner som skall behandlas på stämman skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 17 april 2021.

Protokollsutdrag, som visar vilka som utsetts till ombud, skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre veckor före stämman dvs. senast den 8 maj.

Handlingar innehållande styrelsens årsredovisning, styrelsens förslag, inkomna motioner med styrelsen yttrande samt valberedningens förslag till val utsändes senast två veckor före stämman till valda ombud vid förbundsstämman.

Antalet ombud beräknas utifrån respektive förenings medlemsantal den 31 december. Ombudsfördelningen är utskickad.

 

Moderaterna i Dalarna

Carl-Oskar Bohlin

Förbundsordförande                                                                  e.u Jenny Edberg

                                        partiombudsman