Nyhetsartikel
9 sep 2018

Dalarnas tidningar trampar snett på valdagen.

Vi lever i en tid där förtroendet för de traditionella medierna kommit att utsättas för stor prövning. Det beklagar jag verkligen, eftersom en väl fungerande demokrati förutsätter seriösa medier med högt förtroende. Kritiken mot media bottnar ofta i uppfattningen om att det finns en egen agenda, en tes som inte uttalas eller skrivs rakt ut, men som uppfattas i urval och publicistiska avvägningar. Tyvärr har svaret på misstron ofta kommit att bli att människor söker sig till källor med en långt mycket tydligare och uppenbar agenda.

Idag publicerade DT ett långt personporträtt om riksdagsledamoten Daniel Riazat (V). Gudarna ska veta att jag och Daniel har haft olika uppfattningar om det mesta. Det gör däremot inte att jag saknar respekt för hans ämbete. De hot och hat han har utsatts för som bärare av sitt ämbete gör mig bestört och jag uttryckte tydligt mitt stöd för honom offentligt när han misshandlades av främlingsfientliga krafter för några år sedan. Även om Daniel kanske är den som utsatts för mest hot och hat bland dalapolitiker är han inte den enda. Vi är många som är drabbade av alla partifärger. Jag är inget undantag. Därför gjorde det mig ur ett publicistiskt perspektiv, irriterad och beklämd när Dalarnas tidningar väljer att en dag före valet publicera ett stort personporträtt kring en person och ett parti. Hotade politiker finns av alla partifärger, vi har tyvärr många i Ludvika exempelvis. Om man som medieaktör vill uppfattas som seriös i sin publicistiska gärning kan man enligt min mening inte en dag innan valet upplåta 4000 tecken åt en enskild kandidat från ett enskilt parti åt en nyhet som inte är tidskritisk eller specifik för ett parti eller en person. Det hade man kunnat göra vilken lördag som helst, men inte dagen före ett riksdagsval, om man vill värna sin neutralitet. Det ville uppenbarligen inte Dalarnas tidningars ansvarige utgivare.

Det är många som har försökt lära mig att man aldrig ska gå i polemik med den som äger trycksvärtan eftersom man alltid får igen dubbelt upp. Jag har inget emot att få genmälen, så länge de inte slår under bältet genom att felaktigt beskriva min ståndpunkt. När etablerade media börjar missförstå med vilje för att kunna hävda en ståndpunkt felaktigt, ja då eroderas förtroendet mycket snabbt och då befinner vi oss på ett sluttande plan.

 

Vad syftar jag på? Jo, nämligen det faktum att jag författade ett brev till DT:s nyhetschef och ansvarige utgivare där jag tydligt redogjorde för varför jag ansåg detta vara ett publicistiskt missgrepp. Jag var uttryckligt tydlig med att jag inte hade någon synpunkt på innehållet, alltså Daniels gripande berättelse, utan formen för publiceringen och tidpunkten.

 

Trots detta väljer Dalarnas tidningars chefredaktör med ett dygn kvar till att vallokalerna stänger publicera en krönika där hon antyder att jag inte tycker att Daniel Riazat ska få berätta om det han varit med om. Det är en magstark vantolkning från hennes sida och en mycket skadlig sådan. Jag väljer därför att nedan offentliggöra mitt brev till Dalarnas tidningars nyhetschef och chefredaktör. Mitt är förtroende för Dalarnas tidningar är djupt sargat eftersom krönikan enligt min uppfattning i ingen del speglar det som faktiskt var min poäng i brevet, utan bara utgör en illvillig vantolkning av vad jag skrev eftersom chefredaktören uppenbarligen inte gillar saklig kritik. Gör själva er bedömning. Krönikan får ni själva leta upp. DT:s trycksvärta har jag fått nog av att sprida gratis.

 

Brevet i sin helhet:

 

Idag publicerade Dalarnas tidningar ett personporträtt av vänsterns riksdagsledamot Daniel Riazat

 

Hej! Idag en dag före valet publicerar Dalarnas tidningar ett gigantiskt personporträtt av vänsterpartiets riksdagsledamot Daniel Riazat. Till detta kan följande iakttagelse göras.

 

Någon motsvarande personrapportering har inte gjorts beträffande övriga partiers riksdagsledamöter.

Den bevakning som har gjorts beträffande övriga partier har varit mer kortfattad och enbart handlat om den politik partierna går till val på på riksnivå, nedbrutet i ett dalaperspektiv. Några personporträtt har inte varit förekommande bortsett det ni publicerar idag.

 

Reportaget om Riazat står alltså till karaktären helt för sig själv och balanseras inte i någon del upp av motsvarande reportage om företrädare från andra partier, vare sig idag eller tidigare. Det hela blir naturligtvis extra känsligt när det sker dagen innan ett val som hålls vart fjärde år. Man kan alltså inte jämföra denna lördag med publiceringar som skett någonstans mitt i en mandatperiod. Ni har enligt min uppfattning kraftigt misslyckats i er publicistiska avvägning. Ni har inte lyckats förhålla er neutrala och belysa frågor allsidigt, genom val av format och tidpunkt. Jag har alltså inga synpunkter på det journalistiska innehållet, bara det faktum att ni valt att göra en sådan publicering HELT ensidig och dessutom dagen före ett val. Idag är inte vilken lördag som helst och det vet ni rimligen, ändå denna omdömeslöshet.

 

Ni vet rimligen också att ni inte hinner reparera denna slagsida innan vallokalerna har stängt och det gör att tiden det kommer ta att reparera mitt förtroende för er kommer vara mycket lång. Det beklagar jag innerligt. Hade jag haft en personlig prenumeration att säga upp hade det varit ett faktum just nu. Partiets prenumeration får fortbestå för att även framledes kunna ta del av nyheter i länet.

 

Och för att spara tid; kom inte med invändningar på temat att det journalistiska innehållet skulle vara unikt för en specifik person i ett specifikt parti. Det handlar om att man dagen innan ett val inte med trovärdighet kan upplåta så mycket trycksvärta åt en person och parti kring en nyhet som varken är dagsaktuell eller tidskritisk, om man nu inte i akt och mening vill att den ska påverka väljaren inför ett val. För övrigt har vi och många andra partier har också personer som utsätts för hot och hat dagligen, som har gått holmgångar med nazister och andra dårar, men det är i sammanhanget irrelevant, detta handlar om det publicistiska valet, ensidigt utan motsvarighet en dag före ett val.

 

Carl-Oskar Bohlin.