Nyhetsartikel
29 maj 2017

Åsebol(M): Dags att regeringen agerar för LSS - människors rätt till frihet kan inte vänta!

Det är nu som regeringen måste agera. Nu får det vara nog med bortförklaringar, människors rätt till frihet och ett liv som alla andra, kan inte vänta.

Personlig assistans är en frihetsreform som vi är stolta över att ha infört. Det är en reform för ökad frihet i dess allra bästa bemärkelse. LSS har i syfte att säkerställa att varje individ med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättningen enligt socialförsäkringsbalken. Men samtidigt som regeringen gömmer sig bakom utredning efter utredning, så oroar sig människor för hur deras liv kommer att se ut i morgon.

Det är nu som regeringen måste agera. Nu får det vara nog med bortförklaringar, människors rätt till frihet och ett liv som alla andra, kan inte vänta.

Det var inte länge sedan som regering gav signaler om att regelverket för LSS bör tillämpas allt mer restriktivt. Regeringen gav då Försäkringskassan i uppdrag att bidra till att bryta utvecklingen av antalet assistenttimmar.

Målet för assistansersättningen i Försäkringskassans regleringsbrev för 2017 har nu ändrats så att det tydligt framgår att Försäkringskassan ska säkerställa en god kontroll för att bland annat motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande.

Men när regeringen pekade med hela handen har myndigheten blivit hårdare i sina bedömningar samtidigt som det kommit larmrapporter om personer som fått den statliga ersättningen minskad eller slopad. Att begränsa den personliga assistansen för funktionsnedsatta var en besparing som skulle ge mer pengar kvar i statskassan. De rödgrönas intention i frågan om personlig assistans bör med all rätt ifrågasättas.

Statsrådet Åsa Regnér presenterade nyligen den av regeringen beslutade propositionen för funktionshinderspolitiken som nu lämnats till riksdagen för beslut. Det är bra, och många viktiga frågor behöver belysas för att utveckla kvaliteten i stödet för personer med funktionsnedsättning och garantera självbestämmande i vardagen.

Framtidens funktionshinderspolitik är en mycket viktig fråga, därför är det också anmärkningsvärt att regeringen inte ser den oro inför morgondagen som många människor i behov av assistans bär med sig. LSS är en stor post i statens budget, men ger också mycket tillbaka. Kostnadsutvecklingen inom assistansen ska inte behöva vara en huvudfråga.

En utmaning är att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete. Personer med assistans kan arbeta och betala skatt samtidigt som deras anhöriga fullt ut kan delta på arbetsmarknaden. Det handlar i grunden om vilket synsätt man har och ur vilket perspektiv frågor om personlig assistans betraktas.

Funktionshinderspolitiken berör alla politikområden. Stödinsatserna inom LSS och assistansersättningen är i högsta grad en bärande del som regeringen inte kan gå obemärkt förbi. Risken att människor med behov av assistans får se sin frihet beskäras får aldrig tas.

”Ett samhälle där människors olika behov och förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet”, säger Regnér samtidigt som propositionen presenteras, det är bra att regeringen vill utveckla funktionshinderspolitiken, men människors oro om sin personliga assistans måste tas på allvar. Deras frågor måste få svar nu.

Ann-Britt Åsebol (M)

Socialutskottet

Riksdagsledamot för Dalarnas län