Agneta Nyvall

Oppositionsråd, Borlänge kommun
Kontakt: Agneta.Nyvall@moderaterna.se
Varför håller du på med politik?
Jag har åsikter om det mesta och anser att det är min medborgerliga plikt att ta ansvar för vad jag tycker, genom att engagera mig i den politiska processen

Varför Moderaterna?

Moderaterna är det parti som till störst del överensstämmer med vad jag tycker och hur vi kan bygga ett mer rättvist samhälle för människor utifrån var och ens förutsättningar och förmågor. 

Vilka frågor brinner du för och varför?

Rättvisa. Att människor ska ha möjlighet att skapa sitt liv efter sina förutsättningar.Att människor som är sjuka eller handikappade ska få rätt hjälp och stöd. Idag ramlar många mellan myndigheternas sk ansvar med djupt tragiska konsekvenser för den enskilda som följd.Att vi hanterar våra skattepengar med omsorg samt att medborgarna får vad de har rätt till. Det vill säga att vi i första hand ska se till att leverera skola, vård och omsorg och i andra hand hantera övriga behjärtansvärda aktiviteter. 

Vad gör du på fritiden?

Städar, tvättar, diskar... engagerad i Judoklubben/förbundet samt politiken.