Nyhetsartikel
10 mar 2015

Dags att ta tillbaka feminismen från de mörkröda

Att vara feminist innebär att se både yngre och äldre kvinnor i nutidens utmaningar och att göra någonting åt dem. Det är inte att skriva under på gammaldags socialistisk kamp. Vänstern har kidnappat den feministiska agendan och använt den som en täckmantel för att bedriva en röd politik, skriver Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, och Bodil Sidén, 2:a vice ordförande i MUF.

Många utrikes födda kvinnor känner inte igen sig i den ideologiska tvångsjackan. Vi vill bygga ett nytt trovärdigt alternativ. Vi vill forma en jämställdhetspolitik som är bred, positiv och inkluderande och som fokuserar på att lyfta kvinnor i stället för att sänka män. 

Det är dags att slopa 1970-talsretoriken och fokusera på de viktigaste jämställdhetsfrågorna, som till exempel det ökande våldet mot kvinnor och kvinnors väg till ekonomisk självständighet i Sverige, Europa och världen. Vår vision är att kvinnor ska synas mer, ta plats och våga ta för sig mer. Vi är inte offer, vi är individer med egen kraft som vill skapa våra egna vägar genom livet. Vi behöver mindre retorik och mer praktik.

Vi vill särskilt belysa två utmaningar som vi starkt engagerar oss för:

Ekonomisk självständighet är vägen till jämställdhet. Vi ska skapa förutsättningar för att fler kvinnor ska kunna jobba mer. Vi ska bejaka omställningsbehovet och underlätta för kvinnligt företagande. Det ska vara enklare att komma in på arbetsmarknaden, särskilt för utrikes födda kvinnor. Vi måste också ta krafttag för de oacceptabla löneskillnader som fortfarande finns mellan män och kvinnor.

Våldet mot kvinnor måste upphöra. Att stärka kvinnors egenmakt är också viktigt i kampen mot våld. I Europaparlamentet har vi antagit viktiga gemensamma verktyg för att kriminalisera människohandel och förebygga och bekämpa våld samt sexuella övergrepp mot kvinnor, där de flesta av offren är unga flickor. 

Läs hela artikeln