Nyhetsartikel
9 feb 2015

Corazza Bildt: Nolltolerans mot att fängsla asylsökande barn

Asylsökande barn får under inga omständigheter fängslas. Tyvärr sker detta på olika håll i EU. Jag har därför bildat en samverkansgrupp i Europaparlamentet som fokuserar på barns rättigheter, skriver Anna Maria Corazza Bildt i Göteborgs-Posten.

Många röster inom EU uttrycker nu sin oro kring den ökande migrationen till Europa. Ämnet är i dag väldigt känsloladdat men fruktan får inte styra vårt agerande. Det som berör mig mest är de tusentals barn som flyr och behöver skydd i Europa. Vi ska aldrig glömma att ett barn först och främst är ett barn, oavsett migrationsstatus.

Att fängsla barnmigranter är ett brett problem, det händer tyvärr i flera medlemsstater. Jag har själv träffat flyktingbarn runtom i Sverige som vittnar om att de suttit fängslade i flera EU-länder innan de kom till Sverige utan att veta varför.

Det är oacceptabelt att fängsla barn bara för att de är flyktingar. Under förhandlingarna av EU:s nya asylpaket förra mandatperioden identifierade jag problemet och kämpade för ett totalförbud att fängsla barn. Tyvärr finns fortfarande denna möjlighet, men bara som en sista utväg och under så kort tid som möjligt. Besluten måste tas med barnets bästa i beaktande. 

Jag har nu bildat en samverkansgrupp i Europaparlamentet som fokuserar på barns rättigheter. Det är viktigt att de uppmärksammas i alla frågor som behandlas i Europaparlamentet. Vi ska prioritera frågor som våld mot barn, barn i konflikter och asylsökande barn. Noll tolerans mot fängslande av barn är en självklar prioritet på vår agenda. 

Läs hela artikeln