Civilsamhälle och trossamfund

Ett starkt Sverige byggs av olika delar av samhället. Civilsamhället och föreningslivet är avgörande, inte minst i arbetet för att bryta utanförskap, förbättra integrationen och bidra till ett Sverige som håller ihop. Politiken ska skapa goda förutsättningar i stället för att begränsa eller detaljstyra.

Civilsamhället ska ges utrymme att ta plats och vara självständigt. Det arbete som dagligen utförs runtom i Sverige i idrottsföreningar, församlingar och andra delar av föreningsliv och ideell sektor visar civilsamhällets bredd och betydelse.

Vi kommer aldrig att acceptera hot och våld eller att människor känner sig otrygga på grund av vad de tror på. Alla i Sverige ska kunna utöva sin religion utan att känna sig hotade. 

  • Skapa förutsättningar för ett fritt och starkt civilsamhälle.
  • Staten ska ta ökat ansvar för skyddsåtgärder för trossamfund runt om i Sverige.
  • Föreningar och organisationer som sprider hat och propaganda ska inte få bidrag från stat eller kommun.
  • Stärk samarbetet mellan civilsamhället, det offentliga och det privata.