Civilsamhälle och trossamfund

Ett starkt Sverige byggs av olika delar av samhället. Civilsamhället och föreningslivet är avgörande, inte minst i arbetet för att bryta utanförskap, förbättra integration och bidra till ett Sverige som håller ihop. Politiken ska skapa goda förutsättningar i stället för att begränsa eller detaljstyra.

Civilsamhället ska ges utrymme att ta plats och vara starkt. Det arbete som dagligen utförs runtom i Sverige i idrottsföreningar, församlingar och andra delar av föreningsliv och ideell sektor visar civilsamhällets bredd och betydelse.

Det vi försvarar i det öppna samhället är människors frihet, rätten att leva sitt liv som man själv vill. Men friheten kräver också trygghet. Och det är när vi kan lita på varandra, när vi kan lita på att samhället fungerar och finns där när vi behöver det, som vi också kan leva våra liv såsom vi själva vill.

Vi kommer aldrig att acceptera hot och våld eller att människor känner sig otrygga på grund av vad de tror på. Alla i Sverige ska kunna utöva sin religion utan att känna sig hotade. Därför krävs det att vi ökar skyddet, bland annat genom ökade resurser för skyddsåtgärder, för trossamfund runt om i Sverige.

Våra förslag:

  • Skapa förutsättningar för ett fritt och starkt civilsamhälle
  • Öka resurserna till skyddsåtgärder för trossamfund runt om i Sverige
  • Föreningar och organisationer som sprider hat och propaganda ska inte få bidrag från stat eller kommun
  • Stärk samarbetet mellan civilsamhället, det offentliga och det privata