Christofer Fjellner

Europaparlamentariker, Partistyrelseledamot
Kontakt Johan Gustafsson, kontorschef
Telefon Bryssel +32 228 37536
Telefon Strasbourg +33 388 1 77536
E-post: johan.gustafsson@ep.europa.eu
Europasamarbetet har givit oss en fri handel mellan Europas länder. Det har skapat fred och välstånd på vår kontinent. Genom höga tullar och jordbruksstöd hindrar EU i dag den fria handeln med resten av världen. Det ger oss höga skatter och onödiga kostnader som konsumenter. För människor i fattiga länder innebär det ett hinder på vägen till välstånd, bort från fattigdom och förtryck.

I dag har EU blivit något annat än det jag slogs för att Sverige skulle bli medlem i. Som vän av Europasamarbetet är jag också en ärlig kritiker. Jag ser en politisk klåfingrighet som breder ut sig, hur EU i dag tar på sig fler och fler uppgifter och har byggt en ogenomtränglig byråkrati. Trots att EU redan i dag styr mycket vill ändå de flesta svenska politiker att EU ska få mer att säga till om. Att Europa ska bli en enda gigantisk välfärdsstat – med gemensam president, arbetsmarknads- och socialpolitik.

Jag vill tillbaka till grundtanken. Slå vakt om, och utöka, den fria rörligheten och den fria handeln. Bryssel måste banta - back to basics helt enkelt.