Nyhetsartikel
24 nov 2018

Budgetsatsningar för att försvara det öppna samhället

Moderaterna kommer inom kort lägga fram vårt budgetförslag i riksdagen. Åtgärder mot extremism kommer att vara en av våra prioriteringar. I Sverige har alla människor rätt att känna sig trygga när de utövar sina demokratiska rättigheter. När detta utmanas måste staten agera kompromisslöst. Moderaterna vill bland annat förbjuda deltagande i våldsbejakande organisationer samtidigt som vi vill öka stödet till trossamfundens säkerhet - det skriver Gunnar Strömmer, partisekreterare, och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, på Aftonbladets debattsida.

Att stärka demokratin – men också rättsstaten och den enskildes fri- och rättigheter – har länge varit helt centralt för Moderaterna och för våra liberalkonservativa värderingar. Det är extra viktigt i en tid när dessa principer utmanas både i Sverige och i Europa. 

Vi ser i dag dessvärre hur extremister av olika slag skapar otrygghet och göder misstro i vårt samhälle. Och de tystar i praktiken människor som vill göra sin röst hörd. 

Antalet personer i de våldsbejakande extremistiska miljöerna i Sverige har enligt Säkerhetspolisen på bara några år ökat från hundratals till tusentals. I dag består dessa miljöer av cirka 3 000 individer. Säkerhetspolisen anger att hotet från våldsbejakande islamistiska extremisterna är störst. 

Samtidigt ser vi även aktivitet hos grupper i nynazistisk vit makt-miljö och i den autonoma vänstern.

Judar möter hat, hot och attacker sprunget ur antisemitism. Synagogor har utsatts för brandbomber och judiska förskolor behöver ha skottsäkra glas. Samtidigt möter även muslimer hot och hat och moskéer bränns. 

Att misshandla, hota eller kränka andra är förstås straffbart redan i dag. Men för att värna demokratin krävs mer. 

I Sverige är allas lika värde grundläggande, och alla ska vara garanterade trygghet och säkerhet. Det förutsätter ett kraftigt förstärkt arbete kommande år – närmast vill vi prioritera tre åtgärder: 

Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer. Vi vill införa en bredare kriminalisering som träffar den som aktivt deltar i eller stödjer våldsbejakande organisationers verksamhet. Ett sådant förbud måste vara tydligt avgränsat. Att endast lyssna på ett tal eller närvara vid ett arrangemang utan att ge uttryck för någon egen aktivitet bör inte förbjudas. Att däremot sprida information, värva, utbilda eller samla in pengar för våldsbejakande organisationens räkning ska kunna bestraffas.

Ökad trygghet och säkerhet. I vår kommande budgetmotion satsar vi 10 miljoner kronor extra som ska gå till att höja säkerheten för trossamfund. Dessa medel är tänkta att gå till bland annat tekniska skyddsåtgärder. Vidare kommer vi att skjuta till 55 miljoner kronor till Säkerhetspolisens, Säpos, viktiga arbete. Alla i Sverige ska kunna utöva sin tro utan att känna sig rädda eller hotade. 

Förstärkt förebyggande arbete. Det är även viktigt att arbeta förebyggande med att stå upp för våra grundläggande fri- och rättigheter och mot extremism av olika slag. Det handlar bland annat om att sprida kunskap i hela befolkningen. Skolan har en viktig uppgift i att involvera barn och ungdomar i diskussioner om attityder och demokratiska värderingar.

I Sverige ska rättigheter, skyldigheter och möjligheter gälla lika för alla. Det kräver att vi stenhårt motar den växande politiska och religiösa extremismen samtidigt som vi gör mer för att öka säkerheten för dem som är särskilt utsatta.

Viktiga steg kommer att tas redan i det budgetförslag som vi kommer att lägga fram i riksdagen inom kort. 

Elisabeth Svantesson, ekonomisk politisk talesperson (M) Gunnar Strömmer, partisekreterare (M)

Läs artikeln här.