Bryt utanförskapet – Hela Sverige ska jobba

Närmare en miljon människor lever av bidrag i stället för av arbete. Skillnaden mellan den som har jobb och den som står utanför är större än på länge. De som står längst från arbets-marknaden är framför allt unga utan utbildning och utrikes födda.

I 130 områden runt om i Sverige är utanförskapet särskilt stort. Där går mer än hälften av de i arbetsför ålder inte till jobbet på morgonen. I dessa områden brister också skolan och tryggheten.

Utanförskapet drabbar inte någon annan, utan påverkar oss alla. Varje krona som går till bidrag är en krona som i stället kunde ha gått till jobb, fler poliser, mer undervisning i skolan och en bättre välfärd.

Den som går upp på morgonen, åker till arbetet, sliter för att få vardagen att gå ihop, gör sin plikt och betalar skatt har också rätt att kräva att andra gör sitt. Sveriges styrka och sammanhållning bygger på att alla gör sitt bästa efter sin förmåga.

Vi moderater vill att hela Sverige ska jobba. Jobbklyftan, skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda, ska bort och till att börja med halveras. Fler företag ska kunna växa och anställa – 500 000 nya jobb ska skapas i Sverige – till 2025.

Då krävs reformer som gör att det lönar sig bättre att arbeta, som ställer större krav på att gå från bidrag till arbete, som gör de enkla jobben fler och som gör att fler kan våga anställa någon som inte fått sin första chans. Det måste löna sig bättre att driva företag och förutsättningarna för att fler enkla jobb ska växa fram behöver stärkas, bland annat genom att tredubbla RUT-avdraget och införa en ny anställningsform.

  • Skapa förutsättningar för fler enkla jobb.
  • Det ska alltid löna sig att arbeta.
  • Ökade krav på dem som lever på bidrag.
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson, Första vice partiordförande
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Ulf Kristersson
Partiledare
Jag är övertygad om att det finns rimliga och rationella politiska lösningar också på det som är riktigt svårt. Tillsammans kan vi se till att Sverige får en hoppfull framtid. 
Mer om Ulf