Nyhetsartikel
5 dec 2019

Förbundsstämma 2020

Den 9 maj 2020 håller Moderaterna i Blekinge förbundsstämma i Karlshamn

Vid förbundsstämman representeras förbundsstyrelsen och föreningarna av 75 ombud. Ombuden väljs på respektive föreningsårsmöte, som hålls innan mars månads utgång. Varje förening tillförsäkras minst ett ombud. 

Till stämman hälsas samtliga medlemmar välkomna. Vid stämman har alla medlemmar yttranderätt, medan rösträtt tillfaller ombuden.

Stämmotalare vid förbundsstämman är Anna Tenje, kommunalråd i Växjö och andre vice ordförande i partistyrelsen.

Förslag till stämman, motioner, från förening, krets, fullmäktigegrupp, MUF, M-kvinnorna och enskilda medlemmar ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast 6 veckor före stämman, det vill säga den 28 mars. Förslagen kan skickas till blekinge@moderaterna.se.