Bidragstak

En av sju i arbetsför ålder lever idag av bidrag i stället för att arbeta. Det dröjer i dag åtta år innan hälften av alla nyanlända har ett arbete. Jobbklyftan mellan svenskfödda och utrikes födda har vidgats. Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige. Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polis, skola eller sjukvård.

Våra förslag: 

  • Inför ett bidragstak, så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete.
  • Full tillgång till svenska bidrag och ersättningar bör enbart kunna uppnås genom eget arbete, eller genom permanent och laglig bosättning i Sverige.
  • Tydliga krav på aktivitet och motprestation för att få bidrag.