Betyg och tydliga kunskapskrav

Forskning och beprövad erfarenhet visar att tidigare och tydligare kunskapsuppföljning ger resultat. Skolverket har kommit fram till att ett skäl till att kunskapsresultaten ökade i PISA 2015 beror på att elever anstränger sig mer. Kunskap kräver ansträngning och det ska vi uppmuntra. 
  • Betyg från årskurs 3
  • Diagnostiska prov från årskurs 1
  • Digitaliserade och centralt rättade nationella prov
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss