Nyhetsartikel
17 aug 2018

Bekämpa vardagsbrotten

Idag presenterade Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer, partisekreterare, samlade insatser mot inbrott, mängdbrott och utländska stöldligor.

Sverige har allvarliga problem med gängkriminalitet och organiserad brottslighet. För att vända utvecklingen har Moderaterna lagt fram ett samlat paket med insatser för att bland annat kraftigt öka antalet polisanställda, skärpa straffen för gängkriminella och ge de brottsbekämpande myndigheterna kraftfullare verktyg. 

Samtidigt måste mängd- och vardagsbrotten bekämpas för att brottsoffer ska få upprättelse och tilltron till rättsstaten stärkas. 

Idag uppskattas utländska stöldligor ligga bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. De utländska stöldligorna står även för en stor andel av andra grova stölder. Det kan handla om bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner. Även enklare brott som fickstölder, butiksstölder och snatteri begås på ett systematiskt och omfattande sätt under den tidsperiod en utländsk stöldliga agerar i Sverige

- Det är människor som inte respekterar svensk lag, begår man brott i landet och inte är svensk medborgare så ska man inte vara i Sverige, säger Ulf Kristersson. 

- Bakom varje outrett bostadsinbrott finns brottsoffer som både drabbats av en integritetskränkning genom brottet och sedan av ett rättsväsende som inte agerar. Och när en person väl lagförs och döms för ett eller flera så kallade vardagsbrott måste straffen fånga upp brottens allvar. Så är det inte idag, säger Gunnar Strömmer. 

För att effektivt kunna bekämpa vardagsbrott som stölder, butiksstölder, inbrott och att stöldgods smugglas ut ur landet lägger Moderaterna nu fram ett samlat åtgärdspaket:

• Polisen bör ges ökad möjlighet att publicera bilder på misstänkta gärningsmän. 

• Polisens utredningsarbete mot seriebrottslighet ska stärkas.

• Skärpta straff för grov stöld – lägst ett års fängelse. 

• Inför en ny brottsrubricering – inbrottsstöld – som innebär skärpta straff för bostadsinbrott. 

• Slopa dagens form av mängdrabatt. 

• Utvisning på grund av brott ska användas oftare. 

• Inför en möjlighet för butiksinnehavare att sinsemellan sprida bilder på misstänkta gärningsmän. 

• Stärk Tullverkets befogenheter att söka efter stöldgods. 

• Tullverket ska förstärkas med 500 nya tulltjänstemän under mandatperioden. 

• Det ska utredas om Tullverket bör flyttas från Finansdepartementet till Justitiedepartementet för att skapa bättre förutsättningar för en effektivare samordning mellan de brottsbekämpande myndigheterna. 

• Fler utländska medborgare som avtjänar straff i svenska fängelser ska överföras till sitt hemland.

Läs mer här.

Förslagen i sin helhet

Presentation om förslagen