Foto: Fredrik Wennerlund Pressbilder

Beatrice Ask

Försvarspolitisk talesperson
Presskontakt Anna Ståhlgren Nislander
anna.stahlgren(at)moderaterna.se
073-084 93 30
Politik handlar om att arbeta för grundläggande värden oavsett ämnesområde.

Mitt fokus är att varje människa är unik och värdefull. Att var och en både har rätt till frihet och ett ansvar gentemot andra. Att vårt samhälle måste byggas på sunda värderingar, respekt för rättsstaten och demokratin. Brott ska bekämpas med rättsstatens principer.

Välstånd och utveckling byggs i ett fritt och öppet samhälle med marknadsekonomi. Företagsamhet och kreativitet måste uppmuntras.

Min moderata grundsyn är en kompass att ta hjälp av vare sig det gäller barnens skola, brottsbekämpning eller Europasamarbetet.

Nyfikenhet och ett stort intresse för andra människor gör att det alltid är roligt att engagera sig.