Båtliv

Moderaterna värnar båtlivet. Därför kommer vi att fortsätta arbeta för att göra båtlivet mer tillgängligt, så att det kan komma fler till del.
  • Överreglera inte och höj inte trösklarna till båtlivet. Vi säger nej till båtregister, båtkörkort och båtskatt.
  • Det är dags för en översyn och utvärdering av lagen kring sjöfylleri. Lagstiftningen måste vara effektiv och vila på vetenskaplig grund. 
  • Nej till förbud av tvåtaktsmotorer. Satsa på miljövänliga bränslen istället.
Följ oss