Återupprätta samhällskontraktet

Moderaterna vill återupprätta samhällskontraktet. Den som bidrar till det gemensamma ska också kunna förvänta sig att staten kan garantera medborgarnas trygghet och att välfärden fungerar. Men då måste högre krav ställas på arbete och ansträngning – och fler unga få möjligheten att göra klassresor och förverkliga sina drömmar.

Det svenska samhällskontraktet bygger på att alla som bor här förväntas bidra till det gemensamma. I gengäld ska staten upprätthålla trygghet och säkerställa att välfärden aldrig sviker.

Men samhällskontraktet knakar i fogarna. Gängkriminalitet och skjutningar har blivit vardag. Vårdköerna växer. Det finns skolor i Sverige där knappt hälften av eleverna går ut årskurs 9 med godkända betyg. Människor som har jobbat hela livet får inte ekonomin att gå ihop på ålderns höst. Den här utvecklingen kan inte tillåtas fortsätta.

Moderaterna är den politiska kraft som har viljan och förmågan att lösa samhällsproblemen. Vi prioriterar att satsa på polisen, försvaret, rättsväsendet och välfärden, men vi säger nej till friår, familjeveckor och dyra höghastighetståg. Vi prioriterar det viktigaste, det är att ta ansvar för Sverige. 

Ett återupprättat samhällskontrakt förutsätter dock att fler är med och bidrar till det gemensamma genom arbete och ansträngning.  Då måste arbetslinjen upprättas – det måste löna sig bättre att ställa klockan och gå till jobbet än att leva på bidrag.  

Men Sverige måste också vara möjligheternas land. Där det är din ansträngning som avgör hur långt du kan gå  – inte varifrån du kommer eller vilka föräldrar du har. Sverige ska vara ett land där klassresor är möjliga - barn ska aldrig ärva sina föräldrars problem.