Nyhetsartikel
14 sep 2017

Arbetsstämma 2017 – Stämmohandlingar

På en pressträff i dag presenterade Anders Edholm, partisekreterare, Peter Danielsson, förste vice partiordförande och Elisabeth Svantesson, andre vice partiordförande, de politiska propositionerna – Hela Sverige ska jobba, Nolltolerans mot dåliga skolor, Trygg vård och omsorg samt Trygghet att lita på – till Moderaternas arbetsstämma den 12-15 oktober i Örebro. Ett reformpaket för stärkt integration är en central del av politiken som ska behandlas under arbetsstämman.

- På arbetsstämman kommer vi lägga grunden för prioriterade reformer att genomföra i regeringsställning tillsammans med Alliansen. Efter ett gediget arbete av våra fem reformgrupper står vi politiskt väl förberedda inför valrörelsen. Vi har en bred reformagenda för integration, jobb och för att återupprätta lag och ordning i hela landet, säger Anders Edholm.
 
- Sverige har problem, men de går att lösa. Moderaternas målsättning är att ha Sveriges bästa integrationspolitik. Det handlar om effektiva reformer för att fler ska komma i arbete och att öka kraven på att fler nyanlända ska lära sig svenska, utbilda sig och bli en del av samhället. En förutsättning för en fungerande integration är också en permanent hållbar migrationspolitik. Samtidigt behöver det bli enklare att komma till Sverige för att arbeta, säger Elisabeth Svantesson.
 
- Hög kvalitet, god tillgänglighet, valfrihet och mångfald samt effektiv resursanvändning är vägledande i vårt arbete med att stärka svensk välfärd. I skolan ska fokus vara på kunskap, det behövs tidigare uppföljning, utökad undervisningstid och mer ordning och reda. Sverige ska nå en topp tio-placering i PISA-mätningarna senast 2025, säger Peter Danielsson.
 

Reformpaket för stärkt integration

 • Långsiktigt hållbar migrationspolitik
 • Enklare att arbetskraftsinvandra
 • Inträdesjobb
 • Förstärkt och utvidgat RUT
 • Sänkt skatt för alla som arbetar
 • Integrationsplikt
 • Omfattande bidragsreform – bidragstak, ökade krav och full tillgång genom eget arbete eller permanent bosättning
 • Reglerna för medborgarskap ska främja integration
 • En ny nationell yrkesskola och yrkesexamen omfattande 1-3 år
 • Utökad skolplikt till 18 års ålder för de som inte når gymnasiebehörighet
 • Prioriterad timplan för nyanlända elever

Förutom de fyra politiska propositionerna kommer också organisatoriska propositioner att tas upp på arbetsstämman.

 

Handlingarna till arbetsstämman i sin helhet samt sammanfattande PM.

 

Presentationen från pressträffen.

 

Reformpaket för stärkt integration.

 

Se pressträffen här.

 

Mer information om arbetsstämman finns här.

 

Filer
Stämmohandlingar PM(pdf483.36 KB)
Stämmohandlingar PPT(pdf411.46 KB)