Nyhetsartikel
10 aug 2017

Arbetsstämma, 12-15 oktober 2017

I enlighet med stadgarna för Moderata Samlingspartiet kallas här till arbetsstämma torsdagen den 12 oktober - söndagen den 15 oktober 2017 på Conventum i Örebro.

Till arbetsstämman samlas partistyrelsen och 200 valda ombud från hela landet. Vid arbetsstämman behandlas de frågor som partistyrelsen beslutar om och som är särskilt angelägna att behandla inför allmänna val.

I år kommer resultatet av de reformgrupper som nu arbetar med att presenteras i form av programförslag. Vid arbetsstämman kan också fyllnadsval till partistyrelsen genomföras och där välj också valberedning för en tid av fyra år. Vidare kommer frågor som partistämman 2015 hänsköt till arbetsstämman att behandlas. Slutligen kommer rekryterings- och nomineringsregler för nästkommande mandatperiod 2022-2024 att fastställas.

Inom kort kommer program och länkar för anmälan till arbetsstämman.

För Er som vill ställa ut och visa upp Ert företag, kontakta Anna Kramer 073-682 80 12 eller maila anna.kramer@moderaterna.se

 

Hjärtligt Välkomna!