Ansvar för ekonomin

Ett starkare Sverige börjar med en stark ekonomi och stabila offentliga finanser. Skattepengar ska användas effektivt och rätt.

Ett starkare Sverige börjar med en stark ekonomi och stabila offentliga finanser. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Att ta ansvar för ekonomin är grunden i Moderaternas politik. Det är en förutsättning för fler svenska jobb och företag, för en trygg gemensam välfärd och för att Sverige ska stå starkt i en orolig omvärld. Det är också genom vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi kan hålla det vi lovar.

Just nu går det bra för Sverige – men vad händer när ekonomin viker ner? Hur kommer det då gå för de svenska jobben?

Vi ser tre huvuduppgifter för att stärka den svenska ekonomin: Jobbklyftan mellan inrikes födda och utrikes födda omfattar i dag över 100 000 människor. Den klyftan måste bort och Moderaterna har som mål att börja med att halvera den. Jobbskapandet måste stärkas, fler företag ska kunna växa och anställa – 500 000 nya jobb ska växa fram. Och Sveriges ekonomi måste rustas för att klara nästa kris. Bland annat måste bidragens andel av BNP fortsatt minskas för att göra utrymme för satsningar på jobb, trygghet och välfärd.

  • Sänkt skatt för alla som jobbar, med särskild förstärkning för låga inkomster.
  • Inför ett bidragstak så att alltid lönar sig bättre att jobba än att leva på bidrag.
  • Budget i balans 2017 och med överskott 2018.
  • Nyanlända som kommer till Sverige – och inte arbetar – ska inte automatiskt få tillgång till hela den svenska välfärden.

 

Ulf Kristersson
Partiledare
Jag är övertygad om att det finns rimliga och rationella politiska lösningar också på det som är riktigt svårt. Tillsammans kan vi se till att Sverige får en hoppfull framtid. 
Mer om Ulf