Nyhetsartikel
14 jan 2015

Anna Maria Corazza Bildt: Viktigt att lyssna på vetenskapen om GMO

Genmodifiering är en effektiv metod för växtförädling. Namnet skapar känslor men är vilseledande, det är inget onaturligt. Vi måste lita på vetenskapen, skriver Anna Maria Corazza Bildt i Svenska Dagbladet.

De kommande 40 åren måste vi globalt producera mer mat än vi gjort under de senaste 10 000 åren. Vi kommer att behöva ta tekniken till hjälp för att mätta världens hungriga.

Genmodifiering (GMO) är en effektiv metod för växtförädling. Namnet skapar känslor men är vilseledande, det är inget onaturligt. Människan har förädlat växter så länge vi har odlat. Idag kan vi till exempel utveckla växter som är mer resistenta mot sjukdomar och skadeinsekter och kräver mindre bekämpningsmedel, vatten och gödsel. Det är en fördel för både mat och hållbarhet.

Inom EU har Sverige traditionellt lyssnat på Europas livsmedelsverk (EFSA) och vetenskapen, ända tills den nya regeringen nyligen la ner sin röst utan vidare förklaring gällande GMO-kompromissen. Det är ett allvarligt trendbrott att vetenskap får lämna plats för allmänt tyckande och ideologier från 70-talet. Den föreslagna kompromissen kommer fragmentera vår gemensamma marknad inom Europa då vissa länder kommer odla GMO och andra inte. Är grödorna bevisligen säkra för människor och natur bör det vara upp till lantbrukarna och konsumenterna att avgöra om de vill odla och konsumera GMO-grödor. Det ska inte toppstyras av staten.

Jag har full förståelse för den rädsla som finns för det okända och speciellt genmodifiering låter avskräckande. Men då är det ännu viktigare att stå upp för vetenskapen. GMO är en växande möjlighet som är grundläggande för att klara av den framtida utmaningen att försörja världen med mat. Vi måste fortsätta forska och Sverige ska fortsatt vara ett föregångsland. I Europa har vi faktiskt en lyxdebatt som vi kan kosta på oss, på bekostnad av fattigare delar av världen.

Läs hela artikeln