Nyhetsartikel
9 jul 2017

Anna Kinberg Batra: Vi ska klara integrationen, säkra jobben och öka tryggheten

I Anna Kinberg Batras tal i Almedalen var det bärande budskapet att det är Moderaterna som ser Sveriges problem och som har politiken för att lösa dem. Det handlar om att bryta utanförskapet och klara integrationen, få hela Sverige att jobba samt säkra tryggheten med lag och ordning. Kinberg Batra betonade också att konflikten i svensk politik står mellan Moderaternas arbetslinje och Socialdemokraternas bidragslinje. Klarar vi inte jobben urholkas välfärden.

Anna Kinberg Batra sammanfattade att Moderaternas uppgift är att ta Sverige ända dit vi kan nå. Vi tror på Sverige och vi tror på framtiden, men vi duckar inte för det som är svårt. Vi moderater lovar inte allt till alla – men det vi lovar tänker vi leverera.

- Jag tänker se till och göra det som krävs för att alla ska kunna växa och ingen lämnas utanför. För det är först när hela Sverige jobbar som hela Sverige kan växa.

- Jag tänker jobba dag och natt för att ge Sverige en ny alliansregering. Vi behövs för att klara integrationen, jobben och tryggheten. Det är bara vi som har svar på dagens problem.

Sveriges första stora problem är utanförskapet och den bristande integrationen. Men problemen går att lösa. Vi måste få bort jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och mitt mål är att jobbklyftan ska halveras redan till 2025, sa Anna Kinberg Batra.

· Bidragstak – så att det alltid lönar sig att jobba

· Fler enkla jobb genom förstärkt och utvecklat RUT-avdrag

· Integrationsplikt – med tydliga krav på att lära sig svenska värderingar och det svenska språket

Sveriges andra stora problem är hur vi ska klara jobben. Mitt mål är att vår ekonomi ska kunna skapa en halv miljon nya jobb till 2025. Då måste vi se till att företag kan starta, investera och växa i vårt land. Då kan vi inte nöja oss med att vara landet lagom i kunskap – vi måste vara bäst. Att det lönar sig att jobba för en sjuksköterska hotar inte välfärden; det är välfärden, underströk Anna Kinberg Batra.

· En timme mer undervisningstid om dagen i grundskolan

· Nolltolerans mot dåliga skolor

· Sänkt skatt för alla som jobbar – vanliga yrkesgrupper ska få behålla 500 kronor mer i månaden

Sveriges tredje stora problem är otrygghet. Ska man säkra tryggheten och sluta dalta med kriminella krävs ledarskap som tar poliskrisen på allvar och som ser till att brott aldrig lönar sig. Den som har blivit utsatt för brott ska tas på allvar; inte mötas av att utredningen läggs ner direkt. Därför vill vi att polis och åklagare ska prioritera vardagsbrottslighet högre och vi vill begränsa möjligheterna att inte påbörja eller i förtid lägga ned brottsutredningar då det finns ett tydligt intresse av upprättelse för brottsoffret, sa Anna Kinberg Batra.

· Minst 5 000 fler poliser och höjda polislöner

· Skärpta straff, till exempel en ny brottsrubricering – grovt sexuellt ofredande

· Polis och åklagare ska prioritera vardagsbrott högre

En del av talet handlade även om friheten i Sverige och vår yttrandefrihet. Samtidigt betonades att det finns gränser, både i lag och utifrån allas eget ansvar att säga ifrån.

- Ni som bekämpar demokratin med hat och hot, ni som tar till våld mot andra som står i vägen, ni hatar allt Sverige står för. Och jag har en sak att säga till nazisterna på Visbys gator; åk härifrån, Sverigehatare!

 

Anna Kinberg Batras tal i sin helhet.

Se talet här.

Läs PM här.

Kinberg Batra skriver på Svenska Dagbladets debattsida.

Kinberg Batra skriver på Expressens debattsida.