Nyhetsartikel
10 jan 2015

Anna Kinberg Batra vald till ny partiordförande för Nya Moderaterna

I dag valdes Anna Kinberg Batra till ny partiordförande för Nya Moderaterna på den extra partistämman i Solna. I sitt stämmotal talade Kinberg Batra om betydelsen av att Sverige utvecklas på en rad olika områden. Ett Sverige som kan mer.

Grunden för ett Sverige som kan mer är en stark svensk ekonomi. Finansierade reformer och att vårda styrkan i våra offentliga finanser kommer fortsatt vara ett fundament i Nya Moderaternas politik. Det är avgörande för att kunna skapa trygghet, driva på tillväxten och för ett gynnsamt investeringsklimat. Det är också avgörande i vårt arbete för att förtjäna nytt förtroende och kunna hålla vad vi lovar.

Ett Sverige som kan mer handlar om att vi behöver ta till vara på potentialen hos fler människor. Bland annat genom att se till att alla som vill stanna kvar och arbeta längre får uppskattning att göra det. I dag är jobbskatteavdraget förstärkt för de som är över 65 år och jobbar. 

  • Nya Moderaterna vill sänka åldersgränsen för det förstärkta jobbskatteavdraget till 64 år, för att ge ännu fler äldre ökade möjligheter och drivkrafter att fortsätta arbeta. Att fler arbetar längre bidrar också till högre tillväxt och mer resurser till välfärden. 

Möjligheter till ett eget jobb måste öka. I dag är det för många som ställs utanför och inte kommer in på arbetsmarknaden. Framförallt är utmaningarna stora för unga som saknar fullständiga gymnasiebetyg. 

Den internationella konkurrensen innebär fantastiska möjligheter för ett litet exportberoende land som Sverige, men den ställer även allt tuffare omställningskrav på såväl företag som arbetstagare. Det måste bli enklare att starta och driva företag. Då kan fler anställa, exportera och bidra till att bygga upp den svenska jobbtillväxten och vår konkurrenskraft. 

Förutsättningarna till omställning behöver också förstärkas. En arbetsmarknad med allt högre krav behöver mötas av en skola och ett utbildningssystem som är väl förankrat i arbetsmarknaden. Samtidigt måste vi ge de som behöver bättre möjligheter till en andra chans. 

För både dem som saknar en fullständig utbildning och dem som vill ställa om spelar den kommunala vuxenutbildningen en central roll. 

  • Nya Moderaterna vill därför att rätten att läsa på kommunal vuxenutbildning, för att få behörighet till högskolestudier, utökas. Det ska bli en generell rättighet som omfattar alla vuxna som är behöriga till sådan utbildning.

Den ryska aggressionen i Ukraina och den illegala annekteringen av Krim tillsammans med ökad militär aktivitet i Östersjöområdet har skapat en större osäkerhet i vårt närområde. Även läget i andra delar av världen präglas av omfattande konflikter och en större osäkerhet än på länge. Allt detta bidrar till att Sverige står inför stora säkerhetspolitiska utmaningar och det finns behov av förstärkningar av den svenska incidentberedskapen; för att bygga upp ett starkare svenskt försvar. 

  • Sverige behöver ta viktiga steg närmare NATO. Nya Moderaterna vill se en studie över de konkreta förutsättningarna för ett svenskt Natomedlemskap. 

Nya Moderaternas förnyelse och utveckling ska fortsätta och vi ska driva en stark oppositionspolitik. Vi har ett omfattande arbete framför oss för att vara mer förberedda än någon gång tidigare när vi tillsammans med Alliansen möter väljarna igen. Sverige kan mer.

Se talet i sin helhet

Ladda ner talet i sin helhet nedan

Filer