Anders Edholm

Biträdande partisekreterare
Presskontakt Niklas Gillström
niklas.gillstrom(at)moderaterna.se
072-703 28 38
Jag kom till Moderaterna från en roll på Svenskt Näringsliv där jag bland annat varit ansvarig för verksamheten vid organisationens 21 regionkontor, ungdomskommunikation och Ekonomifakta. Jag har erfarenhet av ledande positioner inom näringslivet och politisk verksamhet. Tidigare har jag bland annat varit kommunikationsdirektör i Electroluxkoncernen.

Jag började arbeta för Moderaterna i april 2017. Tidigare arbetade jag för Svenskt Näringsliv, en näringslivsorganisation med 60 000 medlemsföretag och 50 medlemsorganisationer däribland Teknikföretagen, Almega, Svensk Handel och Sveriges Byggindustrier. Vid Svenskt Näringsliv var jag ansvarig för verksamheten vid organisationens 21 regionkontor, ungdomskommunikation och Ekonomifakta. Jag arbetade också med kommunikation inriktad mot arbetsmarknadsfrågor till exempel opinionsbildning vid avtalsrörelser.

Jag har erfarenhet av ledande positioner inom näringslivet och politisk verksamhet. Mellan 1997 och 2011 arbetade jag vid Electroluxkoncernen i flera olika roller. Jag började min karriär som internetchef vid kommunikationsavdelningen. När jag lämnade Electrolux 2011 var det i rollen som kommunikationsdirektör för koncernen.

Redan i mitten av 80-talet engagerade jag mig i Moderat Skolungdom. Därefter var jag under många engagerad i MSU och MUF. Efter EU-kampanjen 1994, i vilken jag arbetade som regionchef för JA till Europa med ansvar för Västmanland, Örebro och Värmland, fick jag anställning vid Moderaternas kansli i Europaparlamentet i Bryssel/Strasbourg.

Innan flytten till Bryssel var jag förtroendevald i landstinget Västmanland. I dag representerar jag Moderaterna i styrelsen för stiftelsen Barnens Dag i Stockholm samt är engagerad i min lokala partiförening, Sjöstadsmoderaterna. Jag sitter också i styrelsen för Centrum för Näringslivshistoria (ej som representant för Moderaterna.) På fritiden ägnar jag mig åt resor, fritidshuset och Crossfit. Min nuvarande roll hos Moderaterna är vice partisekreterare.