Alliansregeringen 2006-2014

I valen 2006 och 2010 har Alliansen vunnit väljarnas förtroende att leda Sverige.

Vi gjorde det mer lönsamt att arbeta, särskilt för dem med vanliga inkomster, förbättrade företagsklimatet och tog ansvar för Sverige genom en internationell finans- och skuldkris. Det utanförskap som tidigare präglade svensk arbetsmarknad pressades tillbaka och över 300 000 nya jobb växte fram.

Alliansen stärkte också välfärden. Kommunernas och landstingens intäkter ökade. Antalet läkare, sjuksköterskor och barnmorskor ökade snabbare än befolkningen. Lärartätheten steg och bemanningen i äldreomsorgen ökade. 

Alliansens kunskapsreformer för skolan har haft effekt. Det visar inte minst de internationella kunskapsmätningarna PISA och TIMSS.

Vi flyttade också beslut från politiker till enskilda och familjer och tagit ansvar för en mer hållbar värld. 

Sedan 2004 har vi gjort en historisk resa tillsammans. I valet 2018 vill vi gemensamt söka väljarnas förtroende igen och bilda en ny moderatledd alliansregering.