Alliansregeringen 2006-2014

Alliansregeringen gjorde det mer lönsamt att arbeta, förbättrade företagsklimatet och tog ansvar för Sverige genom en internationell finans- och skuldkris. Det utanförskap som tidigare präglade svensk arbetsmarknad pressades tillbaka och över 300 000 nya jobb växte fram.

Alliansen bildades år 2004 av partiledarna för de dåvarande oppositionspartierna Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Då började förberedelserna för att i valet 2006 kunna gå till val som ett enat och trovärdigt regeringsalternativ – med en gemensam politik.

I två val stod Alliansens politik för fler jobb, mot en politik för mer bidrag åt dem som inte jobbar. I två val – 2006 och 2010 – valde väljarna att stötta Alliansens arbetslinje.

Steg för steg gjorde Alliansen gjort ett bra Sverige till ett ännu bättre land att leva i. Vi höll vad vi lovade. Vår politik för fler jobb, bättre välfärd, ökad trygghet, mera kunskap och fler och växande företag gjorde att Sverige stod starkt.

  • Alliansregeringen gjorde det mer lönsamt att arbeta och enklare och billigare att starta företag och att anställa. Genom rätt verktyg och sänkta trösklar in på arbetsmarknaden får fler en chans till jobb. 
  • Alliansregeringen stärkte välfärden. Kommunernas och landstingens intäkter ökade. Antalet läkare, sjuksköterskor och barnmorskor ökade snabbare än befolkningen. Lärartätheten steg och bemanningen i äldreomsorgen ökade.
  • Alliansregeringen lotsade Sverige genom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Tack vare en ansvarsfull politik som satt jobben främst har vi klarat den utdragna lågkonjunkturen bättre än de flesta andra jämförbara länder. Vi har som enda EU-land lyckats sänka vår statsskuld i en tid då skulden i övriga EU har ökat.