Pressrelease
26 sep 2018

Alliansföreträdare blir ordförande i tunga utskott

Allianspartierna har under onsdagen enats med Socialdemokraterna om fördelningen av ordförandeskapet i riksdagens femton utskott. Allianspartierna erhåller ordförandeskapet i sju av de femton utskotten och utser vice ordförande i resterande åtta

Efter dagens samtal står det klart att de utskott som kommer att ledas av företrädare från Alliansen är finansutskottet, kulturutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet och utrikesutskottet. Dessutom utser allianspartierna vice ordförande i riksdagens EU-nämnd.

Vissa utskott leds traditionellt av regeringspartierna och vissa traditionellt av oppositionen. Eftersom talmannens samråd med partierna ännu inte inletts ingår i överenskommelsen att ordförandeskapet i dessa utskott vid behov i ett senare skede väljs om. Det handlar om finansutskottet, utrikesutskottet, konstitutionsutskottet och försvarsutskottet där de två tidigare traditionellt leds av regeringspartierna och de två senare av oppositionspartierna. Även ordförandeskapet i EU-nämnden väljs vid behov i ett senare skede om och tilldelas då regeringsbildaren. 

Socialdemokraterna och allianspartierna fördelar själva uppdragen inom respektive parti och/eller gruppering. Enligt en intern överenskommelse inom Alliansen erhåller Moderaterna fyra ledamotsplatser i utskotten, Centerpartiet en ledamotsplats, Kristdemokraterna en ledamotsplats och Liberalerna en ledamotsplats med undantag för miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet och utrikesutskottet där Centerpartiet erhåller två ledamotsplatser, justitieutskottet och socialutskottet där Kristdemokraterna erhåller två ledamotsplatser och arbetsmarknadsutskottet och utbildningsutskottet där Liberalerna erhåller två ledamotsplatser.

Allianspartiernas inbördes fördelning framgår nedan:

 • Vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet – Liberalerna
 • Vice ordförande i civilutskottet – Kristdemokraterna
 • Ordförande i finansutskottet – Moderaterna
 • Vice ordförande i försvarsutskottet – Moderaterna
 • Vice ordförande i justitieutskottet – Kristdemokraterna
 • Ordförande i kulturutskottet – Liberalerna
 • Vice ordförande i konstitutionsutskottet – Moderaterna
 • Ordförande i miljö- och jordbruksutskottet – Centerpartiet
 • Ordförande i näringsutskottet – Moderaterna
 • Ordförande i socialförsäkringsutskottet – Moderaterna
 • Vice ordförande i skatteutskottet – Centerpartiet
 • Ordförande i socialutskottet – Kristdemokraterna
 • Vice ordförande i trafikutskottet – Centerpartiet
 • Vice ordförande i utbildningsutskottet – Liberalerna
 • Ordförande i utrikesutskottet – Moderaterna
 • Vice ordförande i EU-nämnden – Centerpartiet

Kontakt:

Moderaterna: Niklas Gillström, 072-703 28 38

Centerpartiet: Stina Wernersson, 072-726 57 39

Kristdemokraterna: Marlene Antonsson, 072-536 58 77

Liberalerna: Pressjour, 070-854 90 20