Nyhetsartikel
6 jul 2017

Alliansen: tryggheten måste öka i Sverige

Våldet från kriminella gäng och grupperingar ökar i Sverige. Allt fler människor känner sig otrygga, särskilt i landets utanförskapsområden. Utvecklingen kan vändas med fler poliser, skärpta straff och bättre verktyg för brottsbekämpning. Till exempel bör fler övervakningskameror tillåtas, skriver alliansens fyra partiledare: Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor på DN Debatt.

Sverige ska vara tryggt för alla. Vi ska vara ett samhälle som håller ihop men tyvärr ser vi nu hur otryggheten ökar. Var tredje kvinna känner sig otrygg på kvällen i sitt eget bostadsområde. Bara vart åttonde fall av misshandel klaras upp. Utsattheten för exempelvis sexualbrott, hot och trakasserier ökar. Alldeles nyligen meddelades att en av Sveriges största festivaler inte kommer att hållas nästa år på grund av att så många sexuella övergrepp anmälts. Åklagare slår larm om att polisen vid vissa tillfällen inte har kunnat utreda mord ordentligt för att det helt enkelt saknas poliser.

Otryggheten är särskilt påtaglig i landets utanförskapsområden. Här känner ambulans och brandkår sig ofta inte säkra, utan kan behöva skyddas av polis för att kunna genomföra sina samhällsviktiga uppdrag. Här förekommer öppen narkotikaförsäljning, rån och hot mot företagare. Det sociala och ekonomiska utanförskapet är stort. Våldet från kriminella gäng och grupperingar i samhället ökar både i omfattning och i grovhet. De här områdena blir också fler. Polisen har nyligen pekat ut att de särskilt utsatta områdena – där otryggheten är som störst och där situationen är särskilt allvarlig – som har ökat med 50 procent på bara några år.

Känslan av otrygghet och att inte få rätt stöd är också påtaglig på landsbygden och i mindre orter. Att alltför få vardagsbrott, såsom inbrott och stölder klaras upp är välkänt. I delar av landet har polisen inte resurser att vara närvarande på det sätt som är nödvändigt för att upprätthålla lag och ordning. Många poliser ger uttryck för en organisation tyngd av svagt ledarskap, stora avhopp och bristande resurser.
Vi, liksom de allra flesta i Sverige, hyllade polisens insats direkt efter terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm. Men redan samma helg möttes polisen av stenkastning i vissa utanförskapsområden i Stockholm och Göteborg. Tryggheten ska vara lika för alla som bor i Sverige. När företagare i vissa områden inte vill eller vågar fortsätta driva sin verksamhet av rädsla för rån, våld och hot är det helt oacceptabelt.

När kvinnor och äldre upplever otryggheten som så stark att man inte vågar vistas ute på kvällen i sitt eget bostadsområde visar det på fundamentala brister i samhällets förmåga att skapa trygghet för sina medborgare. Det är en utveckling Alliansen vägrar acceptera. Polis och andra rättsvårdande myndigheter behöver vara närvarande i hela landet. Människor ska känna trygghet och tilltro till samhället. Polisen ska komma när man ringer, oavsett var i landet man bor. Kvinnor ska känna sig trygga när de går till och från sitt hem. Kriminella som kastar sten ska mötas av rättsstaten.

Alliansen är fast besluten att se till att samhället tar tillbaka makten från de kriminella gängen. Lag och ordning ska gälla i hela Sverige, även i utsatta utanförskapsområden. Polis och rättsväsende ska få de verktyg och den kapacitet som behövs för att kunna utreda brott och se till att medlemmar i kriminella gäng och grupperingar döms. Det är positivt att flera partier nu pratar om förstärkningar till polisen men man måste också vara beredd att agera. Under en längre tid har regeringen motsatt sig exempelvis fler poliser, högre polislöner och flertalet av de straffskärpningar som alliansen drivit på för.

För att stärka tryggheten behöver Sverige fler poliser och poliserna behöver få bättre betalt. I dag är det tyvärr alltför många erfarna poliser som slutar i förtid. Poliser i yttre tjänst som möts av hot och glåpord märker ingen skillnad i lönekuvertet. Detta vill alliansen ändra på.

Vi föreslår även följande reformer för att skärpa straffen samt ge polisen bättre verktyg:

1. Bättre verktyg för brottsbekämpning. För att öka tryggheten och ge bättre möjligheter att bekämpa brott bör fler kameror tillåtas. Detta gäller särskilt i utsatta områden där brottsligheten är hög. Polisens möjlighet till kameraövervakning måste därför förenklas.
En effektiv brottsbekämpning kräver också att polisen har tillgång till rätt verktyg. Men lagstiftningen hänger inte med teknikutvecklingen. Vi anser att möjligheten att lyssna eller övervaka bör följa en person snarare än ett telefonnummer. Det ska inte räcka med att en misstänkt byter telefon för att en spaning ska behöva börjas om på nytt.

2. Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal. Den som hindrar polis och annan blåljuspersonal från att fullfölja sina viktiga uppgifter skadar hela samhället och bör straffas därefter. Vi vill därför att våld mot tjänsteman ska vara ett eget brott, och straffet ska vara minst sex månaders fängelse.

Samtidigt ser vi hur fler yrkesgrupper möts av hot och våld, även när de inte är på jobbet. Det gäller till exempel inom räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården. De behöver få ett starkare rättsligt skydd genom att det införs ett nytt brott, våld mot alarmeringstjänstpersonal.

Vi föreslår dessutom att straffen skärps för alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner, genom en särskild straffskärpningsgrund. Det ska också vara kriminellt att hindra en utryckning.

Poliser som blir spottade i ansiktet eller utsatta för våld bör också i större utsträckning än i dag kunna få skadestånd i form av kränkningsersättning. I dag gör praxis det svårt för poliser att få ersättning, de förväntas tåla mycket som en del av jobbet. Vi vill att detta ändras och att en utredning tillsätts.

3. Skärpta straff. Brott ska straffas. Både för att ge brottsoffer upprättelse och för att skydda samhället från att brottslingar går fria. I dag är många straff alltför lindriga. Den som tar någon annans liv ska veta att normalstraffet är livstids fängelse. Livstidsstraffet för mord bör därför användas i betydligt större utsträckning än tidigare. Och den som är myndig är myndig.

Samtidigt bör straffen för exempelvis bostadsinbrott skärpas. Rubriceringen inbrottsstöld ska införas, med en högre straffskala än för stöld. Upprepade stölder bör även ses i ett större sammanhang och straffen bör i större utsträckning än i dag stå i proportion till den samlade brottsligheten. Vi vill därför även införa den nya rubriceringen systematiska stölder.

I fall av sexuellt ofredande framstår i dag straffet inte alltid som tillräckligt i förhållande till den kränkning som offret utsatts för. När brott och handlingar är påtagligt oacceptabla måste markeringen från samhället bli tydligare. Därför bör en ny brottsrubricering, grovt sexuellt ofredande, införas med en straffskala på fängelse i minst nio månader och högst tre år.

Alliansen accepterar inte utvecklingen där otryggheten ökar, där kriminella gäng har alltför stort inflytande i vissa områden, där allt färre brott klaras upp. Med bättre verktyg, skärpta straff och fler poliser kan den utvecklingen vändas. I Sverige ska tryggheten omfatta alla.

Anna Kinberg Batra (M)
Annie Lööf (C)
Jan Björklund (L)
Ebba Busch Thor (KD)

Läs artikeln här: http://www.dn.se/debatt/skarp-straffen-och-tillat-mer-kameraovervakning/