Nyhetsartikel
20 mar 2018

Alla ska känna sig välkomna och trygga i Moderaterna

Moderaternas värderingar om individuell frihet och personligt ansvar är omöjliga att förena med sexism och trakasserier. De vittnesmål och de berättelser som uppropet #MeToo ledde fram till under hösten 2017 visar att denna sorts missförhållanden finns i stort sett överallt i samhället. ”Politiken är inget undantag, inte heller i vårt parti. Vi kan inte tro vi är immuna. Vittnesmål visar ju på detta”, säger Karin Enström, i en intervju på Skype med Anna Charlotta Johansson. Karin Enström är riksdagsledamot från Stockholms län, gruppledare (M) i EU-nämnden och ordförande för den interna arbetsgrupp som arbetar med M2 – partiets interna värdegrundsinitiativ, vilket består av förtroendevalda och anställda runt om i landet, inklusive sidoorganisationer.

I kölvattnet av #MeToo tog partistyrelsen i slutet av 2017 initiativ till projektet M2 som omfattar hela Moderaterna. Projektnamnet ska förstås som Moderaterna i en andra och bättre upplaga med fokus på den interna partikulturen. Mer specificerat handlar det om att Moderaterna dels ska utvärdera hanteringen av #MeToo och dels se över just partikulturen och i detta gå vidare från att hantera särskilda händelser inom ramen för #MeToo, till ett aktivt, uthålligt och långsiktigt arbete på området. I anslutning till att M2 sattes igång skickade också partiordförande Ulf Kristersson ett personligt brev till de cirka 200 kvinnor med kopplingar till Moderaterna som skrev under uppropet “I maktens korridorer”. I brevet gav han kvinnorna sitt stöd och uppmanade dem att höra av sig med synpunkter.

”Vi vill kunna ta del av alla människors potential”

Enström säger att “alla ska känna sig välkomna och trygga i Moderaterna. Vi vill kunna ta del av alla människors potential. Man ska kunna vara den man är, oavsett om man är ung, gammal, kvinna eller man. Oavsett vilken hudfärg eller religiös tillhörighet man har. Det ligger en tung värderingsgrund i botten på detta. Och om diskriminering eller kränkande särbehandling ändå skulle förekomma så ska vi veta hur vi operativt hanterar det”.

På frågan om Moderaterna har tillräckliga verktyg idag svarar Enström att vi “uppenbarligen inte har det. Vår organisation, som många andra, har också problem. Det har ju #MeToo visat”.

Långsiktigt kulturarbete

”Nu handlar det om vara drivande i ett bredare och mer långsiktigt kulturarbete, säger Enström. “Hur uppträder vi mot varandra? Mot anställda? Mot förtroendevalda? Hur ser våra styrdokument ut? Vi behöver nu fundera igenom hur vi får genomslag för dessa viktiga frågor i hela organisationen. Vår uppgift är att lämna rekommendationer till partistyrelsen hur detta ska gå till”. Arbetet har nyligen påbörjats och härnäst i arbetet väntar att analysera den interna enkät som har gått ut till delar av partiorganisationen.

Den del av uppdraget som omfattar utvärdering av hanteringen i samband med #MeToo-uppropet ska rapporteras till partistyrelsen senast den sista april 2018. Den del av uppdraget som omfattar det bredare värdegrundsarbetet ska delrapporteras till partistyrelsen halvårsvis och slutrapporteras i samband med partistämman hösten 2019.

Karin Enström
Gruppledare i Konstitutionsutskottet
Jag började med politik i gymnasiet för att jag ville ha större valfrihet i skolan, en fråga som är lika aktuell nu som då.
Mer om Karin