Äldres villkor

Nästan var sjätte pensionär i Sverige är i riskzonen för relativ fattigdom. Det innebär att det finns cirka 330 000 pensionärer som lever med en disponibel månadsinkomst lägre än fattigdomsgränsen på 11 830 kronor. De kommande åren förutses betydande pensionsavgångar både i välfärden och i privat sektor. Det kommer ytterligare förstärka efterfrågan på kompetenta och erfarna medarbetare.

Vårdköerna har fördubblats sedan hösten 2014. I 116 kommuner är det underskott på särskilda boendeformer för äldre. Närmare 40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen. Äldre är en av de grupper som känner störst otrygghet, och särskilt äldre kvinnor. Ungefär var tredje kvinna i åldern 65 år och uppåt känner sig mycket eller ganska otrygg när hon går ut på kvällen eller avstår helt från att gå ut på grund av otrygghet. Var femte äldre över 80 år är drabbad av demens. Varje år insjuknar omkring 25 000 människor i Sverige i en demenssjukdom.

Vi moderater vill lyfta möjligheterna och underlätta för ett aktivt liv som senior – så länge man själv vill och orkar.  Vi sänker skatten för Sveriges pensionärer. Vi gör det mer lönsamt för äldre att jobba och möjliggör en trygg omställning för den som vill byta bana senare i livet. Vi vill stärka äldres rätt till ett gott liv och välbefinnande. Det handlar bland annat om att förbättra matens kvalitet inom äldreomsorgen och bryta äldres ofrivilliga ensamhet.

Våra förslag:

  • Sänkt skatt för pensionärer. I vår budget för 2018 föreslog vi att majoriteten av alla över 65 år skulle få en skattesänkning om 5 000 kronor om året. Under nästa mandatperiod vill vi sänka skatten för pensionärer ytterligare. 
  • Förhöjt jobbskatteavdrag för äldre. Vår höjning skulle innebära att en person som tjänar 
20 000 kronor per månad får 1 000 kronor i sänkt skatt varje månad.
  • Det förhöjda jobbskatteavdraget ska ges till personer som fyllt 64 år, istället för dagens 65 år.

Läs mer här.

Filer
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss