Äldre på arbetsmarknaden

I takt med att vi blir allt äldre blir det också möjligt för fler att stanna kvar längre i arbetslivet. Många vill jobba längre för att de trivs med sitt jobb men också för att tjäna pengar och för att man vill fortsätta att bidra. Att erfarna medarbetare vill jobba längre ska inte straffa sig – det ska löna sig.

Vi vill därför att det redan från 64 års ålder ska vara lägre skatt för att jobba mer, i stället för från dagens 65 år. Stärkta drivkrafter för arbete högre upp i åldrarna, en anpassad arbetsmiljö och en väl fungerande arbetsmarknadspolitik stärker förutsättningarna för ett längre arbetsliv.

För den som vill och kan jobba längre vill vi ta bort regeringens straffskatt. Genom att anställningskostnaderna sänks för äldre ökar arbetsgivarnas incitament att behålla människor i anställning högre upp i åldrarna.

  • Det ska redan från 64 års ålder vara lägre skatt för att jobba mer, i stället för från dagens 65 år
  • Avskaffa den särskilda straffskatt på äldre anställda som regeringen inför
  • Rätten att kvarstå i anställning till 69 års ålder

Nyheter och debattartiklar Äldre på arbetsmarknaden

Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss