Pressrelease
22 jan 2020

7,5 miljarder till välfärden under 2020

Den svenska välfärden är satt under hård press och det behövs nu ett omedelbart tillskott av ytterligare resurser. Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har därför kommit överens om en extra ändringsbudget för att stärka den svenska välfärden. Den extra ändringsbudgeten går utöver de ytterligare tillskott som regeringen aviserat. Sammantaget innebär det att de generella statsbidragen till välfärden ökar med 7,5 miljarder kronor under 2020.

Förslaget till extra ändringsbudget kommer att tas upp på finansutskottets sammanträde den 23/1.

Totalt resurstillskott för välfärden under 2020:

Anslagsökningar (miljoner kronor)  
Ökade generella statsbidrag till välfärden i extra ändringsbudget 2 486
Tidigare aviserade tillskott 5 000
SUMMA 7 486

De ytterligare förstärkningar som görs av välfärden i den extra ändringsbudgeten finansieras enligt nedan.

Budgetförstärkningar (miljoner kronor)  
Friåret återinförs ej 216
Ingångsavdraget genomförs ej 1 670
Omfördelning medel för lärarassistenter 500
Omfördelning medel Innovationsrådet 100
SUMMA 2 486

 

Kontakt:

Moderaterna:

Niklas Gillström, bitr presschef, 072-703 28 38

Vänsterpartiet:

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

Kristdemokraterna:

Per Gudmundson, presschef, 073-088 91 79