Nyhetsartikel
1 sep 2016

130 utanförskapsområden i Sverige där jobben, skolan och tryggheten brister

På en pressträff i dag presenterade partisekreterare Tomas Tobé och Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, en ny rapport som visar att Sverige har 130 områden där utanförskapet är särskilt stort. Färre än hälften i arbetsför ålder arbetar i dessa områden och utvecklingen är allvarlig även när det gäller skola och trygghet. Moderaterna kommer att, i riksdagen i höst, lägga fram förslag för att vända utvecklingen.

På uppdrag av Moderaterna har Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram statistik rörande befolkningen på stadsdelsnivå runtom i Sverige. Resultaten visar på en allvarlig utveckling. I 130 områden arbetar färre än hälften i arbetsför ålder och bidragsberoendet är utbrett. I vissa av områdena är det uppemot hälften av befolkningen som endast har en förgymnasial utbildning. I utsatta och särskilt utsatta områden utgör kriminell påverkan på lokalsamhället, svårigheter för Polisen att fullfölja sitt uppdrag samt parallella samhällsstrukturer allvarliga problem.

- Vi måste vända utvecklingen i Sveriges utanförskapsområden. Det kommer att kräva ett långsiktigt och tålmodigt arbete, men redan i höst lägger vi moderater förslag i riksdagen för att minska utanförskapet, säger Tomas Tobé.

- Inom några år riskerar närmare en miljon människor att befinna sig i utanförskap och bidragsberoende. Utvecklingen är särskilt allvarlig i landets utanförskapsområden. Moderaternas plan för ett starkare Sverige fokuserar på att bryta bidragsberoende och att det alltid ska löna sig att arbeta. Det krävs nya och enklare vägar in på arbetsmarknaden, nolltolerans mot dåliga skolor samt en trygghet att lita på. Det är helt avgörande delar för att vända utvecklingen, säger Elisabeth Svantesson.

Rapporten bifogas.
Presentation från pressträffen bifogas.
PM från pressträffen bifogas.