Nyhetsartikel
31 aug 2015

1 000 nya poliser för ökad trygghet

Otrygghet och brottslighet behöver kraftfullt motverkas. Därför presenterar Anna Kinberg Batra i dag att Moderaterna vill att det utbildas och anställs tusen nya poliser de närmaste åren. Satsningen ska framför allt riktas till de områden där brottsligheten är särskilt allvarlig och otryggheten är som störst.

Under den senaste tiden har vi sett ett antal grova våldsbrott, inte minst i delar av våra stora städer som Malmö och Göteborg. Tung gängkriminalitet, skjutningar, våldsdåd och användandet av handgaranter är allvarligt och oacceptabelt.

- Vi har ett antal områden, över femtio runt om i landet, där kriminella nätverk har för stor påverkan på lokalsamhället och där otrygghet och grov brottslighet är för stora problem. Där behöver vi vassare polisresurser med möjlighet att komma åt just de här kriminella nätverken. Det är en sådan riktad satsning vi vill göra med tusen nya poliser, säger Anna Kinberg Batra.

Genom att utbilda och anställa tusen nya poliser de närmaste åren skapar vi förutsättningar för en synlig och närvarande polis. Moderaterna vill också att straffen ska skärpas för bland annat vissa allvarliga våldsbrott och för grov organiserad brottslighet.

- Det handlar om skärpta straff för de brott som begås inom ramen för den organiserade brottsligheten. När brottsligheten och samhället förändras då måste lagstiftningen också vara tillräcklig och polisen ha tillräckliga med medel för att använda den, säger Anna Kinberg Batra.

 

Se bifogad PDF för mer information om förslaget.